Tarieven

­

Intakegesprek

60-90 minuten

€ 75,-

Spelsessie

45 minuten

€ 75,-

Oudergesprek

60 minuten

€ 75,-

Werkdagen en bereikbaarheid: dinsdag en vrijdag. Wanneer er vragen zijn neem dan gerust contact op per mail of telefonisch.

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van btw.

De factuur wordt aan het einde van de maand per e-mail verzonden. De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen op IBAN-nummer: NL48 RABO0369 4743 25
t.n.v. Speltherapiepraktijk Esther.

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren afgezegd of verplaatst worden. Wanneer een afspraak wordt gemist of binnen 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden de kosten in rekening gebracht.

Vergoedingen

Zorgverzekeraar

Speltherapie wordt door sommige zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is verstandig om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar of u voor een vergoeding in aanmerking komt en tot welk bedrag. Of kijk op de site van de NVVS (Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten) voor actuele informatie over vergoedingen.

De volgende gegevens zijn belangrijk bij het declareren van de therapie bij de zorgverzekeraar:
AGB-code praktijk: 90093308

PGB

Voor kinderen waarbij een diagnose vanuit de DSM V is vastgesteld, bestaat de mogelijkheid om een PGB aan te vragen. U kunt hiermee zelf zorg en begeleiding inkopen. Of een kind voor een PGB in aanmerking komt en de hoogte daarvan, wordt beoordeeld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Belastingdienst

Gemaakte zorgkosten kunnen soms onder voorwaarden bij de aangifte inkomstenbelasting
opgegeven worden als aftrekpost. Informeer hierover bij je boekhoudkundig specialist. Als de kosten voor speltherapie nergens anders vergoed worden, dan kunnen ze worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Specifieke Ziektekosten. Vaak heeft u dan wel een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts nodig. Bekijk voor meer informatie de website www.belastingdienst.nl.

Fondsen

Er is een Schadefonds Geweldsmisdrijven voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Fonds Slachtofferhulp kan u helpen bij de aanvraag: www.fondsslachtofferhulp.nl.

Werkdagen en bereikbaarheid

Dinsdag en vrijdag 9:00 uur – 17:00 uur.
Wanneer er vragen zijn neem dan gerust contact op, per mail of telefonisch. Uw gegevens worden
alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen.

Studies en opleidingen

Master Speltherapie, CHE Ede
PABO, de Driestar Gouda
Agogisch Werk, Saldenus College Amersfoort