Werkwijze en aanmelden

­

Werkwijze

Kinderen kunnen aangemeld worden via verwijzers zoals huisartsen of jeugdteams. Ook ouders kunnen zonder verwijzing contact opnemen voor een kennismaking. Na het kennismakingsgesprek, waarin wordt bepaald of speltherapie bij de hulpvraag van het kind past, volgt er een intakegesprek. In dit gesprek wordt besproken tegen welke zorgen ouders en kind aanlopen. De therapie wordt gestart met 3 observatie-sessies. Hierin staat het wennen aan de spelkamer en speltherapeut Esther centraal. In deze fase krijgt de therapeut zicht op de problematiek van het kind.

Als na deze fase blijkt dat speltherapie goed past bij de problematiek van het kind wordt er met de ouders een behandelplan opgesteld waarin de doelen en afspraken worden vastgelegd.        

Tijdens de middenfase worden vaak bepaalde thema’s opnieuw uitgespeeld. Hier vindt de verdieping en de verwerking plaats.

Tijdens het therapeutisch proces worden er regelmatig evaluatiegesprekken gehouden met de betrokken partijen. Een goede band tussen kind en ouders is van belang voor het kind en de therapie. Zodra het kind niet meer zo intensief speelt, kan het zijn dat de therapie ten einde loopt. De problematiek is verminderd of weg, en het kind geeft aan klaar te zijn voor de afrondingsfase waarin wordt teruggeblikt, samengevat en vooruitgekeken. Er wordt aandacht besteed aan het afscheid, gericht op de behoefte van het kind.       

Na afronding vindt er een eindgesprek plaats met de ouders en is er mogelijkheid tot overdracht naar de basisschool of andere hulpverleners.  

Ik gun elk kind die om welke reden dan ook niet goed in zijn vel zit de kracht van spel te ervaren. Waardoor het kind weer goed in zijn vel komt te zitten en kan gaan stralen.

Intake

Voorafgaand wordt er een intakeformulier verstuurd met vragen over de ontwikkeling van de cliënt met het verzoek om dit in te vullen en weer terug te sturen voor het intakegesprek plaatsvindt. Een intakegesprek kan zowel in de spelkamer als online plaatsvinden.

 

Tijdens een intakegesprek bespreek ik de reden van aanmelding en de hulpvraag. Samen met jou als ouder/verzorger en eventueel de verwijzer bepalen we de doelen waaraan we gaan werken.  Als we dit met elkaar zijn overeengekomen tekenen we een zorgovereenkomst waarop de hulpvraag en de voorlopige therapiedoelen staan vermeld. Hiermee wordt toestemming gegeven voor het traject.

Behandeling / begeleiding

De eerste drie sessies worden gebruikt om elkaar te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen.

Na deze observatieperiode van 3 tot 5 sessies worden bevindingen geëvalueerd en samen met u als ouder/verzorger bekeken hoe en welke doelen we kunnen behalen. In het verloop van het traject vinden regelmatig mondelinge en schriftelijke evaluaties plaats om in de gaten te houden of het proces volgens vooropgesteld plan verloopt.

Mocht dat wenselijk zijn dan kunnen andere betrokkenen daarbij aansluiten zoals een docent, intern begeleider of ambulant begeleider. Dit kan zowel fysiek als online plaatvinden.

Speltherapiepraktijk Esther
boksbal

Jouw kind in therapie

Om hulp vragen voor je kind is best een grote stap. Dit doe je niet zomaar. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt, maar zit je met elkaar vast in patronen. Vanuit mijn vertrouwen in het herstelvermogen van kinderen neem ik jou als ouder mee zodat je kunt ervaren hoe veerkrachtig je kind is. Mijn vertrekpunt is datgene wat al wel goed gaat en waar jouw kind plezier aan beleeft. Hier bouwen wij samen met jou op voort.

Wanneer ouders gescheiden zijn, streef ik ernaar om beide ouders bij de therapie te betrekken. Het is belangrijk dat een kind het gevoel heeft dat het van beide ouders toestemming heeft om naar therapie te komen en dat het vrij mag praten en spelen over gebeurtenissen die hem of haar bezighouden.

Als ouder ben je altijd betrokken

Er is altijd ruimte voor vragen en pedagogisch advies

Uitzonderlijke gebeurtenissen zijn belangrijk om voor de spelsessie door te geven

Indien wenselijk betrekken we het netwerk, zoals de school of een wijkteammedewerker

Is er extra hulp nodig, dan kijken we gezamenlijk hoe we dit kunnen oppakken

Aanmelden

Aanmeldformulier

Ik ga akkoord met de Privacyverklaring

Aanmelden kan telefonisch, per email of via bovenstaand aanmeldformulier. Middels een telefonisch kennismakingsgesprek denk ik alvast mee of de hulpvraag aansluit bij speltherapie.

Doorgaans neem ik binnen een week na aanmelding persoonlijk contact op om te bespreken wat ik voor de cliënt kan betekenen.

Als ouders gescheiden zijn en wel beide gezag hebben, dient de behandelovereenkomst door hen beiden te worden ondertekend.

Werkdagen en bereikbaarheid

Dinsdag en vrijdag 9:00 uur – 17:00 uur.
Wanneer er vragen zijn neem dan gerust contact op, per mail of telefonisch. Uw gegevens worden
alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen.

Studies en opleidingen

Master Speltherapie, CHE Ede
PABO, de Driestar Gouda
Agogisch Werk, Saldenus College Amersfoort